Nasza Kadra

Poznaj zespół specjalistów Valerii do Twojej dyspozycji

foto bio

Katarzyna Reiss-Duran

Psychoterapeutka, psychotraumatolożka

Psycholożka, diagnostyka psychologiczna, psychoterapeutka TSR w procesie kształcenia, terapeutka EMDR, psychotraumatolożka i trenerka. Od ponad 10 lat udziela wsparcia psychologicznego nastolatkom oraz osobom dorosłym. Prowadzi również terapię relacji (par, związków, rodzin).

Bardzo lubi energię grupy dlatego chętnie organizuje warsztaty rozwojowe, grupy wsparcia, kręgi kobiet czy treningi umiejętności społecznych.

Do procesu terapii włącza pracę z ciałem. Jest przekonana, że zauważenie ciała pozwala w pełni poznać siebie i korzystnie wpływa na proces zmiany. Zarówno w pracy jak i życiu codziennym wykorzystuje model Komunikacji bez przemocy( NVC), którego jest entuzjastką.

Jest członkiniom Polskiego Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Warszawskiego Koła Naukowego PSTTSR. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji u certyfikowanych superwizorów oraz uczestniczy w interwizjach.

foto bio

Agnieszka Witkowska

Psychotraumatolożka, terapeutka zajęciowa

 

Terapeuta EMDR, psychotraumatolog, psycholog, terapeuta zajęciowy

Ukończyła jednolite studia magisterskie o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe z psychotraumatologii.Uzyskała również certyfikat terapeuty EMDR oraz terapeuty zajęciowego.
Współpracowała ze stacjonarnym hospicjum onkologicznym, Fundacją wspierającą osoby w kryzysie szeroko pojętej stracie, realizowała projekt dotyczący wsparcia psychologicznego kadry medycznej i okołomedycznej, a także uczestniczyła w normalizacji testów psychologicznych.
Pracowała z osobami, które zmagały się z trudnościami związanymi z obniżonym nastrojem, nadmiernym niepokojem, niskim poczuciem własnej wartości, trudnościami w relacjach, z obciążającymi doświadczeniami z przeszłości, z brakiem motywacji i poczuciem wypalenia. Nieustannie się dokształca, bierze udział w licznych kursach i szkoleniach. Wciąż poszerza swoją wiedzę i nabywa nowe umiejętności, które pomagają udoskonalać pracę z drugą osobą. W rozmowie z drugim człowiekiem bardzo ważne są dla niej: empatia, zbudowanie poczucia bezpieczeństwa oraz uważność i chęć zrozumienia. Pracuje z osobami, które doświadczają trudności w związku z lękiem, stratą, emocjami, stresem, relacjami z innymi ludźmi, kryzysami życiowymi, niskim poczuciem własnej wartości, brakiem sensu, poczuciem wypalenia oraz z osobami, które pragną się rozwijać i bardziej poznać siebie.
foto bio

Karolina Sobolewska

Arteterapeutka, psycholog

 

Psycholog o specjalności psychologia kliniczna, psychoterapia. Jednolite studia magisterskie z psychologii klinicznej i psychoterapii ukończyła na AEH w Warszawie z oceną celującą i wyróżnieniem. Jako synergolog specjalizuje się również w analizie mowy ciała i emocji, co przekłada na działanie terapeutyczne.

Z pierwszego wykształcenia jest plastykiem, artystką, a jej spektrum działań artystycznych poszerza doświadczenie bycia zawodniczką sportowego tańca towarzyskiego. Swoją wiedzę i doświadczenie łączy jako Arteterapeutka. Aktualnie jest w trakcie studiów podyplomowych: Arteterapia kliniczna z elementami terapii pedagogicznej. Od kilku lat praktukuje Rozwój Holistyczny i szkoli się z wielu jego dziedzin i metod. Od siedmiu lat prowadzi zajęcia oraz warsztaty dla dzieci i dorosłych, a od roku – cykliczne warsztaty arteterapeutyczne oraz tańca intuicyjnego.

foto bio

Monika Spaulenok 

Terapeutka integracyjna / humanistyczno – egzystencjalna

 

Specjalizuje się w nurcie humanistyczno-egzystencjalnym w którym bardzo ważne jest pojęcie samorealizacji. W procesie samorealizacji najważniejszą rolę odgrywa samoświadomość i podejmowanie autonomicznych decyzji. Jest w trakcie szkolenie psychoterapeutycznego w Instytucie Psychologii Stosowanej w Warszawie a także certyfikacji w Instytucie Pozytywnej Terapii Kryzysu. Jest to jedyny w Polsce program certyfikowany i akredytowany przez Polskie Towarzystwo Interwencji i Coachingu Kryzysowego, model Psychological First Aid (PFA) by Johns Hopkins University w USA, oparty na rozszerzonym modelu RAPID, koncentrujący się na Rozwojowym Wsparciu w Kryzysie Emocjonalnym i Pozytywnej Psychologii Kryzysu – posiada akredytację Kuratorium Oświaty (nr OP.546.8.2019.JK) Przeszła również kilkadziesiąt certyfikowanych szkoleń Szkoły Psychoterapeutów Dialog, uznawane przez PTTPB, obejmujące zakres pracy z traumą, wsparcia pacjentów onkologicznych, osób doświadczających spadku nastroju oraz lęku i ataków paniki.

Jako terapeutka, kieruje się zgodą, że „Nie tyle rozwiązujemy nasze problemy, co je przerastamy. Dodajemy zdolności i doświadczenia, które ostatecznie czynią nas większymi niż nasze problemy.”[Carl Gustav Jung]. Jest przekonana, że kryzys może być wykorzystany do konstruktywnego podejścia do doświadczeń kryzysowych w budowaniu nowej rzeczywistości. Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym samotności, bezradności, trudności w budowaniu relacji oraz stresu zawodowego. Swoim klientom oferuje wsparcie w trakcie ważnych życiowych decyzji, pomagając znaleźć drogę do radości i spokoju.

Jest także instruktorką Reebok University Poland we współpracy z American College of Sport Medicine a jej pasją jest skydiving – licencja USPA. Miłość do aktywności i przygód uzupełnia żeglarstwo – przepłynęła już 2500 mil morskich, eksplorując morza i oceany.

W swojej pracy terapeutycznej, łączy bogate doświadczenie zawodowe z pasją do życia i ruchu, oferując holistyczne podejście do zdrowia psychicznego i emocjonalnego.

foto bio

Ewelina Dąbrowska

Psychoterapeutka CBT

 

Studia psychologiczne ukończyła z wyróżnieniem na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II (2014 r.), a w ramach studiów doktoranckich otworzyła przewód doktorski. Posiada uprawnienia pedagogiczne do pracy z dziećmi i młodzieżą. Obecnie swój warsztat pracy rozwija jako psychoterapeuta w Szkole Psychoterapii Centrum CBT-EDU w Warszawie w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jest Członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Swoje dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła odbywając staże w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych i Klinice Psychiatrii SPSK 1 w Lublinie, realizując wsparcie psychologiczne indywidualne i grupowe (wraz z elementami terapeutycznymi) w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Lublinie (Dział pieczy zastępczej i asysty rodzinnej), w ramach pracy w Stowarzyszeniu POSTIS z siedzibą w Lublinie, Stowarzyszeniu SOS Wioski Dziecięce (Kraśnik), jak również w Opiniodawczym Zespole Sądowych Specjalistów Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie. Należy do Klubu Biegłego Psychologa w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, gdzie bierze udział w cyklicznych wykładach oraz wymienia się doświadczeniami zawodowymi z innymi specjalistami.

Obecnie pracuje w Centrum Zdrowia Psychicznego Mazowieckiego Szpitala Wojewódzkiego Drewnica w Ząbkach. Dodatkowo prowadzi sesje terapeutyczne w trybie online w ramach platformy Epsycholodzy.

Brała udział w licznych szkoleniach w zakresu przeciwdziałania przemocy, pracy z rodziną, interwencji kryzysowej. Pomaga osobom doświadczającym przemocy, cierpiącym z powodu zaburzeń lękowych i nastroju. W kręgu jej zainteresowań pozostaje także wsparcie rodzicielskie i emocjonalne. Swoją pracę regularnie poddaje superwizji.

foto bio

Katarzyna Pawłowska

Psychoterapeutka CBT

 

Absolwentka psychologii, w trakcie 4-letniego kursu Psychoterapii Poznawczo- Behawioralnej. Jej dotychczasowe doświadczenie skupiało się wokół doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego w kryzysach spowodowanych utratą pracy.

Wsparcie kieruje przede wszystkim do osób w kryzysach (rozpoczęcie lub utrata pracy, wypalenie zawodowe, rozwód, utrata kogoś bliskiego, problemy w związkach). Kryzysy, których doświadczamy są nieodłącznym elementem życia, ale niosą za sobą lęk, strach, smutek, utratę sprawczości. Wspólnie z pacjentem szuka  odpowiednich strategii radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Zaprasza na sesję osoby czujące, że trudność sprawia im komunikacja z innymi, borykające się z trudnościami w relacjach, obniżonym nastrójem, brakiem motywacji, częstym uczuciem lęku i trudnościami w radzeniu sobie z emocjami.

Z własnego doświadczenia wie, ze psychoterapia ma ogromna moc! Uważa, że spotkanie z terapeutą daje możliwość lepszego zrozumienia siebie, swoich myśli, przekonań, emocji. Bliskie jest jej podejście że to pacjent jeste specjalistą/-tką od samej/-ego siebie. W pracy stawia przede wszystkim na szacunek, zrozumienie i empatię bo to pozwala zbudować bezpieczną przestrzeń do wyrażania siebie. 

Spotkania ze nią pozwolą rozszerzyć perspektywę, lepiej zrozumieć siebie i swoje emocje, komunikować się z innymi, korzystać ze swoich zasobów, radzić sobie z kryzysami i sytuacjami stresowymi.

 

Dowiedz się o nas więcej!

Poradnia Valeria jest częścią Fundacji Varsztatovnia